Duvarlardan Ge癟mek

Orijinal Dili: 襤ngilizce
Orijinal Ad覺: Walk Through Walls
ISBN: 9786051854694
Sayfa: 456
Ebat: 13,5 X 19,5
Cilt: Ciltsiz
Ka覺t: 1. Hamur
Grafiker: Emir Tali
Sayfa Tasar覺m覺: Muzaffer Aysu
Bas覺m Tarihi: 10.03.2020
Edit繹r: Sena Akal覺n
  
  

 

Marina Abramovi’in ad覺n覺 geni kitleler belki de ilk defa 2010 y覺l覺nda New York Modern Sanatlar Müzesi’nde gerçekletirdii, üç aya yay覺lan, toplamda 736 saat 30 dakika süren ve 750 binden fazla kiinin ziyaret ettii Artist is Present (Sanatç覺 Burada) adl覺 performans覺yla duymutu. Oysa kendisi çada sanat覺n en önemli isimlerinden biri ve dünyan覺n en tan覺nm覺 kavramsal sanatç覺lar覺n覺n ba覺nda yer al覺yor.

Abramovi Duvarlardan Geçmek ad覺n覺 verdii otobiyografisinde büyük bir aç覺k yüreklilikle spekülatif anlarla dolu yaam覺n覺 ve cüretkâr sanat覺n覺 anlat覺yor, kapsaml覺 bir hayat muhasebesi yap覺yor. Bu muhasebenin merkezinde de altm覺l覺 yalar覺n覺n ortas覺nda kendisine yönelttii çok önemli bir soru yer al覺yor: “Sanat yaamdan soyutlanabilir mi?” Abramovi bu sorunun cevab覺n覺 bulmak için balang覺ca, yani kendisine geri dönüyor ve haf覺zas覺n覺n derinliklerine inerek yaam覺 boyunca sanatla kurduu ilikinin y覺llara ve say覺s覺z performansa yay覺lan izlerini sürüyor.

Marael Tito’yla omuz omuza Nazilere kar覺 mücadele etmi partizan bir anne-baban覺n çocuu olarak komünist Yugoslavya’da dünyaya gelen Abramovi, anne ve babas覺n覺n çalkant覺l覺 evliliini, onu gerçek bir partizan gibi yetitirmeye ant içmi annesiyle zorlu ilikisini, resimle tan覺ma öyküsünü, sanat akademisi y覺llar覺n覺, hayat覺na giren esiz dostlar覺n覺, ilk performans deneyimlerini ve 12 y覺l覺n覺n neredeyse her dakikas覺n覺 beraber geçirip hayat覺n覺 ve sanat覺 paylat覺覺 Ulay’覺, beraber gerçekletirdikleri say覺s覺z performans覺n ard覺nda yatan onlarca fikri ve müthi serüvenleri anlat覺yor.

Abramovi yakla覺k elli y覺la yay覺lan sanat maceras覺nda bitmek bilmeyen örenme ve kefetme dürtüsü, “sanat yaam olmak zorunda, sanat herkese ait olmak zorunda” ilkesi ve s覺n覺r tan覺mayan bir yarat覺c覺l覺kla tek ba覺na ilerlemeye devam ediyor. Duvarlardan Geçmek eine az rastlan覺r bir cesaretle att覺覺 ad覺mlara tan覺kl覺k etme f覺rsat覺n覺 sunuyor.