Kardeşimin Bekçisi

ISBN: 9789752891043
Sayfa: 354
Ebat: 13,5 X 19,5
Cilt: Ciltsiz
Kağıt: 1. Hamur
Basım Tarihi: 23.09.2003
  
  

 

Bu inceleme, İngiliz yazınında detektif romanının belli başlı bazı metinlerini kullanarak bu türün oluşmasını ve gelişmesini sağlayan yazınsal, toplumsal, kültürel ve siyasal öğeleri irdeliyor. Türün ortaya çıkışından II. Dünya Savaşı’na dek zamandizinsel açıdan ele alınan bu metinler, popüler yazının bir parçası ve popüler kültürün bir ürünü oldukları için, okura yazıldıkları zamanın İngiltere’si konusunda çeşitli ipuçları veriyorlar. Bu bağlamda yazar, detektif işlevini kendisi üstlenerek, yazının kullanıldığı dizgelerden yola çıkıp metinde gizlenen ipuçlarını değerlendiriyor.
Bu inceleme yapılırken, detektif yazınının, toplumda geçerli olan ideolojilerin ve gerilimlerin yol açtığı gereksinimlerden hangilerini doyurduğu göz önüne alınıyor. Metinlerde kullanılan detektif karakterlerinin niteliklerine ve ortaya çıkan sınıfsal ve cinsel çatışmalara yoğunlaşarak, türün yaygınlığının ve çok okunmasının ardında yatan öğeler ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. 
İngiliz detektif yazını metinlerinin, erkeklik tanımlarıyla ve toplumun bu konudaki beklentileriyle yakından ilişkisi, zaman içinde söz konusu tanımlarda baş gösteren değişimler bu incelemenin odak noktasını oluşturuyor.