Abdullah Hussein

1931 yılında Rawalpindi'de doğdu. Rawalpindi, Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından sonra, yeni kurulmuş olan Pakistan'a dahil edildi. İlk Urduca romanı, "Udas Naslein"i (Yorgun Nesiller) 1963'te yayımlandı ve ünlü "Pakistani Adamji Ödülü"ne layık görüldü. Romanları ve kısa öyküleri birkaç Hint dilinin yanı sıra İngilizceye ve Çinceye çevrildi. 1996 yılında BBC, Hussein'in kısa romanlarından birine dayanan "Brothers in Trouble" filmini çekti. Urducanın önde gelen romancılarından kabul edilen Abdullah Hussein, kısa bir süre önce Pakistan'a dönene kadar İngiltere'de yaşıyordu.

Kitapları
Yorgun Nesiller   Basım Tarihi:27.01.2009    Son Basım Tarihi:08.06.2009    2.Baskı