Ali Yaşar Sarıbay

Adana'da dört kardeşin ilki olarak doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Tarsus'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1973'te lisans, 1979'da doktora derecelerini aldı. 1976'da asistan olarak girdiği Uludağ Üniversitesi'nde 1984'te doçent, 1989'da profesör ünvanlarını aldı. 1980-1981 yıllarında University of Iowa'da doktora sonrası çalışma yapmak üzere; 1988-1989 yıllarında ise Ohio State University'de Fulbright burslusu olarak bulundu (Profesör Margaret G.Hermann'la Siyaset Psikolojisi çalıştı). Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Medet Mete Cengiz'in vefatı üzerine, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekâleten atanmıştır.

Halen Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Uzmanlık alanı,Siyasal Sosyolojidir. Yurt içi ve yurt dışında birçok konferansa katılmıştır. Siyasal Sosyoloji ve Dinsel Sosyoloji alanlarında Türkçe ve yabancı dillerde birçok çalışması vardır. Son zamanlarda "Politik Anayasacılık" üzerine çalışmalar yapmaktadır ( "Politik Anayasacılık: Hukukun Politik Mantığı" makalesi Ergun Özbudun'a Armağan içinde yer almıştır).Demokrasinin kurumsal temellerini analiz eden yazı ve konferansları Giovanni Sartori'nin teorik çerçevesinden esinlenen Siyaset Bilimi ve Hukuk Sosyolojisi sentezine dayanan bir yaklaşıma dayanmaktadır. Diğer yandan, Ali Yaşar Sarıbay, son yıllarda din sosyolojisi-tarih sosyolojisi alanlarında S.N.Eisenstadt/Niklas Luhmann gibi sosyologların teorik yaklaşımlarından yararlanarak, sosyal-siyasal meselelere "medeniyet" ve "dünya toplumu" kavramları odağından bakan çalışmalar yapmıştır. Mesela, Türkiye Günlüğü dergisinin 99. sayısında çıkan bir makalesi ile İsrail Bar-İlan Üniversitesinde sunduğu ve daha sonra basılan bir bildirisi bu niteliktedir.

 

Kitapları
Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji   Basım Tarihi:21.03.2008       1.Baskı  
Global Toplumda Din Ve Türkiye   Basım Tarihi:11.11.2004       1.Baskı  
Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme   Basım Tarihi:01.08.2004       1.Baskı