Anthony D. Smith

1933'de doğdu. İngiltereli sosyolog, milliyetçilik üzerine çalıştı. Milliyetçilik sosyolojisinin 1970'lerden sonraki en önemli yazarlarındandır. London School of Economics'de ders veren Smith'in bazı eserleri şunlardır: Theories of Nationalism (1971), Nationalism in the Twentieth Century (1979), The Ethnic Reviv (1981), Ethnic Origins of Nations (1986).

Kitapları
Küreselleşme Çağında Milliyetçilik   Basım Tarihi:02.01.2003       1.Baskı