Filiz Başkan

İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğretim üyesi olan Başkan, lisans eğtimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden almıştır. İslami cemaatler, İslamcı partiler, İslamcı sermaye ve aşırı sağ partiler hakkında çalışmalar yapan Başkan'ın ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayımlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.

Kitapları
Küreselleşmenin Yüzleri   Basım Tarihi:15.08.2005       1.Baskı