Hrand Der Andreasyan

22 Ekim 1892 tarihinde İzmit yakınında bulunan ve Osmanlı Ermenileri tarafından hayli rağbet gören Bahçecik’te doğmuş, 11 Eylül 1978 tarihinde İstanbul Bakırköy’de vefat etmiştir.

Babası Mihran Der Andreasyan’dır (1860-1902). Dedesinin dedesi, Bahçecik’te bulunan surp hagop ermeni kilisesi papazlarındandır. Annesi Yeğsapet Hanım (1867-1947) ise tanınmış mimar Bedros Kalfa Azaryan’ın (?-1905?) kerimesi idi. Keza, amcası olan Yervant Der Andreasyan (1865-1945) da değerli bir yazar olarak bilinmektedir.

Hrand Der Andreasyan ilk öğrenimini Bahçecik Ermenilerine ait meşhur Nerses Şuşanyan Ermeni Mektebi’nde ikmâl ettikten sonra, yüksek öğrenimini de aynı mahalde bulunan Ermeni Yüksekokulu’nda tamamlamıştır. Yüksekokuldan mezun olduğu 1913 yılında Bahçecik Ermenileri Tedrisat Heyeti’nden “yardımcı öğretmen” diploması almış ve aynı yıl içinde istanbul’a gelerek Üsküdar’daki Surpğaç Ruhban Mektebi’nde öğretmenlik yapmıştır. Bu esnada Birinci Cihan Harbi patlak verince, Osmanlı İmparatorluğu da birtakım maceraperestlerin yanlış hesapları neticesi, kendisini mezkûr savaşın içinde, tam ifadeyle göbeğinde bulmuştu! 1913’te vatanî göreve çağrılan Hrand Der Andreasyan, yedek subay olarak orduya intisap etmiş ve Kuşadası ile Söke’de vazife yapmıştır. Hrand Der Andreasyan, Şubat 1919’da terhis edilmiş ve aynı yıl içinde Hovnanyan Ermeni Mektebi’ne müdür olarak tayin edilmiştir. Daha sonra İstanbul’a giderek, 1920’de Ortaköy’deki Surp Tartmançats Ermeni Mektebi’nde öğretmenlik yapmış, 1922-1929 yılları arası bu okulun müdürlüğünde bulunmuştur. Akabinde istifa ederek sırasıyla, Bakırköy’deki Bezazyan Ermeni Mektebi ve Galata’daki meşhur Getronagan Ermeni Lisesi’nde ve 1949-1962 yılları arasında Pangaltı Ermeni Lisesi’nde Ermeni dili ile edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. 1962-1972 yılları arası Getronagan Ermeni Lisesi’nin müdürlük makamında oturmuştur.

1935 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Hrand Der Andreasyan, 1945 yılında Türk tarihi ile alakalı Ermenice, Fransızca ve İngilizce kaynak uzmanı sıfatıyla aynı fakültede görevlendirilmiştir. 1971 yılına kadar, bu görevini başarıyla sürdüren Hrand Der Andreasyan emekliye ayrılmıştır.

Kitapları
Polonyalı Simeon'un Seyahatnâmesi   Basım Tarihi:01.11.2013       1.Baskı