Jean Patrick Manchette

Polisiye eleştirmenlerinin Fransa'da neo-polisiyenin babası sayılan Jean-Patrick Manchette çok genç bir yaşta, 1995'te öldüğünde henüz 52 yaşındaydı. Fransa'nın Raymond Chandler'ı olarak anılan Manchette'in ardından birçok polisiye yazarı ona ağıtlar yaktı. Uzun bir suskunluk dönemine girdiği 1982'ye kadar yayımlanan on romanı hâlâ günümüz yazarları etkilemeye devam ediyor. Oysa o 1920'li yılların Amerikan polisiye yazarlarından (Hammett, Chandler) etkilenmiş ve polisiye türünü "çağımızın en büyük ahlakçı edebiyatı" diye niteleyerek vaftiz etmişti.

Kitapları
Keskin Nişancı   Basım Tarihi:01.10.2002    Son Basım Tarihi:01.10.2014    2.Baskı