Mehmet Uğur

1954'te Hatay, Samandağ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Samandağ'da yaptı. 1978'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1981-1985 yılları arasında Mamak'ta kaldı. Yurtdışına çıktıktan sonra, 1986-1988 yılları arasında London School of Economics'te' (LSE'de) lisans üstü eğitimini bitirdi ve daha sonra doktorasını tamamladı. Doktora tezinde AB'nin dış politika belirleme sürecini ve AB-Türkiye ilişkilerini inceleyen Mehmet Uğur, 1990 yılından beri Greenwich Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. 1996'da kıdemli öğretim üyesi (senior lecturer) oldu. Bir yıl sonra, Avrupa bütünleşmesinin öncülerinden Jean Monnet adına düzenlenen program kapsamında, Jean Monnet profesörlüğü ödülü aldı. Greenwich'te makroiktisat, uluslararası iktisat ve Avrupa kamu politikası dersleri vermekte ve Avrupa Kamu Politikası baskılı üst lisans programını yönetmektedir. Ayrıca, Avrupa bütünleşmesi ve AB dış ilişkileri konularında çalışma yapan doktora öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır. Yayınları arasında Avrupa Birliği'nde Ekonomi Politika Konuları ve Açık Ekonomide Makroiktisat Politikası başlıklı iki derleme ve birçok makale vardır.

Kitapları
Avrupa Birliği ve Türkiye   Basım Tarihi:01.09.2000       1.Baskı