Witold Gombrowicz

Kitapları
Pornografi   Basım Tarihi:19.03.2018         
Trans-Atlantik   Basım Tarihi:06.06.2017       1.Baskı  
Kozmos   Basım Tarihi:19.04.2017    Son Basım Tarihi:26.10.2018    2.Baskı