E. Fuat Keyman

Globalleşme süreçleri, demokrasi kuramı, kimlik siyasetive uluslararası ilişkiler konularında çalışmaktadır. Daha önce yayımlanmış kitaplarından bazıalrı şunlardır: "Türkiye'de Devlet Sorunu: Globalleşme, Modernite ve Radikal Demokrasi" (2002), "Global/Yerel Eksende Türkiye" (2000, Ali Yaşar Sarıbay'la birlikte), "Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark" (1999, Mahmut Mutman ve Meyda Yeğenoğlu'yla birlikte). Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi, Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratikleşme Araştırma Merkezi (GLODEM) direktörü ve Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) kurucu yönetim kurulu üyesidir.

Kitapları
Liberalizm, Devlet, Hegemonya   Basım Tarihi:01.03.2002       1.Baskı