Erendiz Atasü

1947'de Ankara'da doğdu. 1968'de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede uzun yıllar öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra 1997'de Farmakognozi profesörlüğünden emekliye ayrıldı. Feminist bilinçle kaleme aldığı öyküleri 1981'den bu yana, Sanat Edebiyat'81, Düşün, Çağdaş Türk Dili, Varlık gibi dergilerde; edebiyat sorunları, kitaplar, kadın özgürlüğü, laik toplum ve Cumhuriyet devrimleri üzerine deneme, inceleme ve makaleleri Saçak, Çağdaş Türk Dili, Cumhuriyet Kitap, Radikal Kitap Varlık, Papirüs gibi dergilerde, Cumhuriyet, Aydınlık gazetelerde yayımlanmış ve yayımlanmaktadır. Atasü'nün dört romanı, sekiz öykü ve beş deneme kitabı ve çeşitli ödülleri vardır. Kimi öyküleri başka dillere çevrilmiş, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'da yayımlanan öykü antolojilerinde yer almıştır.
Atasü'nün yapıtları içerdikleri kadınların öznel tarihi, Cumhuriyet devrimlerinin kadın bireyin gözüyle irdelenmesi, kadın erkek ilişkilerinin ve kadın cinselliğinin kadınlar tarafından kavramlaştırılması gibi izlekler ve sorunsallar açısından olduğu kadar, biçim özellikleri, dil ve imge örgüleri bakımından da çeşitli edebiyatçılar ve edebiyat bilimciler tarafından incelenmiştir.

 

Kitapları
Yıllar Geçerken: Hayat ve Roman   Basım Tarihi:03.04.2013       1.Baskı  
Taş Üstünde Gül Oyması   Basım Tarihi:01.02.2013       1.Baskı  
Dullara Yas Yakışır   Basım Tarihi:07.03.2012       1.Baskı  
Güneş Saygılı'nın Gerçek Yaşamı   Basım Tarihi:10.11.2011       1.Baskı  
Kadınlar da Vardır   Basım Tarihi:06.03.2011       1.Baskı  
Hayatın En Mutlu An'ı   Basım Tarihi:20.05.2010       1.Baskı  
Açıkoturumlar Çağı   Basım Tarihi:19.01.2010       1.Baskı  
Bilinçle Beden Arasındaki Uzaklık   Basım Tarihi:01.04.2009       1.Baskı  
Bir Yaşdönümü Rüyası   Basım Tarihi:01.02.2009       1.Baskı  
Dağın Öteki Yüzü   Basım Tarihi:06.06.2008    Son Basım Tarihi:01.06.2012    8.Baskı  
İncir Ağacının Ölümü   Basım Tarihi:01.05.2008