Murat Bardakçı

1955 yılında İstanbul'da doğdu, ekonomi öğrenimi gördü. Musikiye Dr. Selahattin Tanur'la tanbur ve eser meşkederek başlayan Murat Bardakçı, Tanur'dan "icazet" aldı, Ekrem Karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı, Fahire Fersan ve Vecdi Seyhun'dan yararlandı, ilgi alanını daha sonra musiki tarihine yöneltti. Abdülbaki Gölpınarlı'dan şarkiyat kaynakları ve metodolojisi alanlarında büyük ölçüde faydalandı, bu arada Türk ve İslam Müziği'nin tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemesi topladı, geniş bir nota koleksiyonu oluşturdu. Türk Müziği Tarihi'yle ilgili çok sayıda araştırması yayımlanan Murat Bardakçı, Sabah gazetesi yazarlığından 2007'nin Nisan ayında ayrıldıi. Murat Bardakçı Osmanlı İmparatorluğu 'nun yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla bilinir. Sultan Vahdettin üzerine Şahbaba kitabını yazmıştır. 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Son Osmanlılar' dizisini de Murat Bardakçı yazmıştır. Murat Bardakçı tarihçi değil, gazetecidir.

Kitapları
Şahbaba   Basım Tarihi:20.02.2015    Son Basım Tarihi:01.06.2018    3.Baskı  
Neslişah   Basım Tarihi:13.10.2011       1.Baskı  
Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrûkesi   Basım Tarihi:01.12.2008       1.Baskı